Gavepapiret vårt kommer flatpakket enten med;
10 ark (5 forskjellige motiv x 2) og tilhørende til-og-fra lapper eller
12 ark (6 forskjellige motiv x 2) uten til-og-fra lapper.