Om oss

Bilder fra alle verdensdelene.Bilde.

Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag er ingen veldedighet, men et aksjeselskap som eies helt og holdent av oss hardt arbeidende fysisk funksjonshemmede kunstnere. Idag er vi nærmere 800 medlemmer og stipendiater (kunstnere) i over 70 land. Hvert år sender vi ut flotte julekort, kunstkalendre og sommerkort.

Enhver som har mistet føring i hendene sine og som derfor har tatt opp maling ved å sette penselen i munnen eller mellom tærne, kan komme i betraktning til opptak i vår forening. Tilsendte verk blir så bedømt av en jury bestående hovedsakelig av andre kunstnere som er i foreningens styre. Vi har også noen norske stipendiater, deriblant Aase Helene Sveen, Bjørg Karin V. Bakkelund, Brit Grøtterud Skotland, Wenche Løseth og Henriette Nyhammer Vik. De får utbetalt månedlige bidrag til undervisning for å nå det kunstneriske nivå som er nødvendig, mens de fullverdige medlemmene får en garantert livsvarig månedlig ytelse. Denne utbetales selv om sykdom etter hvert hindrer kunstneren i å male.
Da Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening holdt sitt første årsmøte i 1957 hadde man totalt 18 medlemmer fra 8 forskjellige land: Belgia, Frankrike, Holland, Norge, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Her kan du lese mer om våre kunstnere, samt om vårt tidligere medlem Tone Fossland og Ingeborg Alvær Johnsen som dessverre er gått bort.

På sidene til Munn- og Fotmalende Kunstnere Forlag sin internasjonale hjemmeside kan du møte mange flere av våre kunstnere.

TOP