Vanlige spørsmål

Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening; når, hvor og av hvem?
Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening ble grunnlagt 1957 i Liechtenstein av den tyske kunstneren Arnulf Erich Stegmann, som var rammet av polio.

Hvor lenge har Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag as (MFK) eksistert i Norge?
MFK har eksistert i Norge helt siden 1957.

Hva er forskjellen på «Foreningen» og «Forlaget»?
Foreningen er internasjonal (VDMFK) og eies av kunstnere fra hele verden. Forlagene tar hånd om administrasjon og salg for Foreningen i de land hvor MFK finnes.

Hvor mange kunstnere er dere i Foreningen?
Totalt er vi nærmere 800 kunstnere som er medlemmer og stipendiater representert i over 70 land. Dette kan variere noe fra år til år.

Hvem eier Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening?
Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening er 100% eid av medlemmene, som alle er kunstnere som ikke kan bruke hendene.

Hvem eier det norske forlaget?
Det er 100% eid av Foreningen og dens medlemmer.

Hvem er det som maler alle kortene?
Samtlige kunstverk som blir reprodusert er malt av kunstnere som kun kan male med pensel i munnen og/eller mellom tærne.

Hvorfor er ikke alle kort malt av norske kunstnere?
Foreningen består av kunstnere fra hele verden. Vi velger ut de verker som vi synes egner seg best til å reprodusere.

Kan man kjøpe deres originalmalerier?
Noen er til salgs i vår nettbutikk eller ved henvendelse til Forlaget.

Hvordan kan man bli kunde hos dere?
Klikk her, så finner du alle detaljer.

Må jeg betale for forsendelsen som kommer i posten?
Alle våre forsendelser er uten kjøpe- og returplikt. Om du ikke betaler vil du etter en periode bli slettet fra vårt register. Det er betalingsplikt ved ekstra bestilling og/eller andre produkter som vises i nettbutikken eller på baksiden av giroblanketten.

Om jeg har vært kunde en stund, men ikke betaler for en forsendelse, hva skjer da?
For din del skjer ingenting, men om vi ikke har mottatt betaling over en periode, vil du bli slettet fra kunderegisteret. Les gjerne mer på om våre personvernregler.

Hvor står Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening i religiøse, ideologiske og politiske spørsmål?
Allerede i Foreningens første statutter ble det bestemt at vi er religiøst, ideologisk og politisk nøytral. Det er ikke tillatt å nekte, eller foretrekke et potensielt medlem på religiøst, ideologisk eller politisk grunnlag.

Hva skjer med virksomhetens fortjeneste?
Fortjenesten går til Foreningen, som i sin tur utbetaler månedslønn, stipend og bonus til våre kunstnere.

Hva skjer med et medlems månedslønn om hun eller han ikke kan fortsette å male?
Når man er blitt tatt opp som medlem, er man garantert sin lønn resten av livet.

Er det ikke statens oppgave å sørge for at bevegelseshindrede har nok penger?
Kunstnerne ønsker ingen medlidenhet og å selv tjene til livets opphold gir en sterk selvfølelse og den økonomiske uavhengigheten en alvorlig funksjonshemmet person trenger for å eie sitt eget liv.

På hvilken måte er dere kunstnere bevegelseshindret?
Det varierer veldig. Alt fra alvorlige spasmer til totallammelse. Årsakene er enten medfødt, eller som følge av en ulykke eller sykdom.

Hvordan klarer kunstnere det daglige liv?
Noen av oss kan leve et ganske vanlig liv, uten så mye assistanse. Andre av oss må ha assistanse 24 timer i døgnet, syv dager i uken for å kunne opprettholde de grunnleggende livsfunksjonene.

Hvordan kan man bli medlem i Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening?
Gå til siden Bli kunstner? så finner du alle detaljer.

Er forlagspersonalet også bevegelseshindret?
Nei, men det er ingen slike begrensninger eller krav.

Erich Arnulf Stegmann. Bilde.

Maleri av Stegmann - Portofino Harbour. Bilde.

Maleri av Stegmann - Red Cardinal. Bilde.

Maleri av Stegmann - båthavn. Bilde.

Maleri av Stegmann - I Jerusalem

TOP