Vanlige spørsmål

Q: Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening; når, hvor og av hvem?
A: Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening ble grunnlagt 1957 i Liechtenstein av den tyske kunstneren Arnulf Erich Stegmann, som var rammet av polio.

Q: Hvor lenge har Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag as (MFK) eksistert i Norge?
A: MFK har eksistert i Norge helt siden 1957.

Q: Hva er forskjellen på «Foreningen» og «Forlaget»?
A: Foreningen er internasjonal (VDMFK) og eies av kunstnere fra hele verden. Forlagene tar hånd om administrasjon og salg for Foreningen i de land hvor MFK finnes.

Q: Hvor mange kunstnere er dere i Foreningen?
A: Totalt er vi nærmere 800 kunstnere som er medlemmer og stipendiater representert i over 70 land. Dette kan variere noe fra år til år.

Q: Hvem eier Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening?
A: Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening er 100% eid av medlemmene, som alle er kunstnere som ikke kan bruke hendene.

Q: Hvem eier det norske forlaget?
A: Det er 100% eid av Foreningen og dens medlemmer.

Q: Hvem er det som maler alle kortene?
A: Samtlige kunstverk som blir reprodusert er malt av kunstnere som kun kan male med pensel i munnen og/eller mellom tærne.

Q: Hvorfor er ikke alle kort malt av norske kunstnere?
A: Foreningen består av kunstnere fra hele verden. Vi velger ut de verker som vi synes egner seg best til å reprodusere.

Q: Kan man kjøpe deres originalmalerier?
A: Noen er til salgs i vår nettbutikk eller ved henvendelse til Forlaget.

Q: Hvordan kan man bli kunde hos dere?
A: Klikk her, så finner du alle detaljer.

Q: Må jeg betale for forsendelsen som kommer i posten?
A: Alle våre forsendelser er uten kjøpe- og returplikt. Om du ikke betaler vil du etter en periode bli slettet fra vårt register. Det er betalingsplikt ved ekstra bestilling og/eller andre produkter som vises i nettbutikken eller på baksiden av giroblanketten.

Q: Om jeg har vært kunde en stund, men ikke betaler for en forsendelse, hva skjer da?
A: For din del skjer ingenting, men om har vi ikke mottatt betaling over en periode, vil du bli slettet fra kunderegisteret. Les gjerne mer på om våre personvernregler.

Q: Hvor står Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening i religiøse, ideologiske og politiske spørsmål?
A: Allerede i Foreningens første statutter ble det bestemt at vi er religiøst, ideologisk og politisk nøytral. Det er ikke tillatt å nekte, eller foretrekke et potensielt medlem på religiøst, ideologisk eller politisk grunnlag.

Q: Hva skjer med virksomhetens fortjeneste?
A: Fortjenesten går til Foreningen, som i sin tur utbetaler månedslønn, stipend og bonus til våre kunstnere.

Q: Hva skjer med et medlems månedslønn om hun eller han ikke kan fortsette å male?
A: Når man er blitt tatt opp som medlem, er man garantert sin lønn resten av livet.

Q: Er det ikke statens oppgave å sørge for at bevegelseshindrede har nok penger?
A: Kunstnerne ønsker ingen medlidenhet og å selv tjene til livets opphold gir en sterk selvfølelse og den økonomiske uavhengigheten en alvorlig funksjonshemmet person trenger for å eie sitt eget liv.

Q: På hvilken måte er dere kunstnere bevegelseshindret?
A: Det varierer veldig. Alt fra alvorlige spasmer til totallammelse. Årsakene er enten medfødt, eller som følge av en ulykker eller sykdom.

Q: Hvordan klarer kunstnere det daglige liv?
A: Noen av oss kan leve et ganske vanlig liv, uten så mye assistanse. Andre av oss må ha assistanse 24 timer i døgnet, syv dager i uken for å kunne opprettholde de grunnleggende livsfunksjonene.

Q: Hvordan kan man bli medlem i Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening?
A: Gå til siden Bli kunstner? så finner du alle detaljer.

Q: Er forlagspersonalet også bevegelseshindret?
A: Nei, men det er ingen slike begrensninger eller krav.

Erich Arnulf Stegmann. Bilde.

Maleri av Stegmann - Portofino Harbour. Bilde.

Maleri av Stegmann - Red Cardinal. Bilde.

Maleri av Stegmann - båthavn. Bilde.

Maleri av Stegmann - I Jerusalem

TOP