Velkommen til Munn- og Fotmalende Kunstnere. Vi er en internasjonal sammenslutning av kunstnere som ikke kan bruke hendene.

HISTORIEN OM VÅR GRUNNLEGGER

Arnulf Erich Stegmann ble født like før første verdenskrig brøt ut. Bare to år gammel ble Arnulf Erich hardt rammet av polio og mistet all førlighet i hender og armer. Arnulf Erichs handikapp gjorde at han ikke var i stand til å gjøre de enkleste ting i hverdagen. Mens de andre barna lærte seg å skrive, måtte han pent sitte og se på. En dag bet han tak i en penn og begynte møysommelig å forme bokstaver – til å begynne med både uleselige og stygge, men det tok ikke lang tid før de begynte å se noenlunde bra ut. Da han begynte å bruke en myk pensel kom hans skjulte talent til syne; Arnulf Erich var åpenbart kunsterisk begavet! Han ble senere tatt opp som student ved en kunstskole og ble lærling hos en fremtredende kunstner. Etterhvert som Stegmann nådde sine personlige mål, ønsket han å hjelpe andre funksjonshemmede med kunstneriske evner. I 1957 dannet han derfor Munn- og Fotmalende Kunstneres Forening. (VDMFK)
Les historien om vår grunnlegger på siden "Hvem er vi?" og videre "Vår historie" eller den fullstendige versjonen i den flotte boken A.E.Stegmann: Life and Art of a Remarkable Artist, nå oversatt til norsk.

TOP