GDPR

Personvernerklæring for Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag AS

For Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag AS (MFK) – org. no. 914 431 794 – er din integritet viktig. Hos oss er dine data trygge. Du skal være klar over hvilken informasjon vi henter og hvordan den hentes. Vi tar vare på dine data og bruker disse ansvarlig.

Alle opplysninger hos MFK blir lagret på en sikker måte og er ikke tilgjengelig for uvedkommende. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendig for våre forsendelser og for å overholde rettslige plikter. Vi bestreber oss på at personopplysningene til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysninger strengt konfidensielt og det skjer i henhold til Personopplysningsforordningen artikkel 5. MFK samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes, jfr. Personopplysningsforordningen artikkel 15. Se kontaktinformasjon nederst.

Vi er pliktig til å «vaske» adresser på eksisterende kunder før utsendelsene våre. Med å «vaske» mener vi oppdatere kunde opplysninger, som å endre til nye adresser. Vi endrer vanligvis ikke automatisk ved navnebytte, så i slike tilfeller setter vi pris på beskjed fra kundene våre. Personopplysninger vi oppbevarer for utsendelse av våre faste forsendelser, er følgende:

 • Fornavn, mellomnavn, etternavn (evt. firmanavn med kontaktperson).
 • Gateadresse/postadresse, postnummer og sted.
 • Fødselsdato & kjønn.
 • Betalingshistorikk (produkt, beløp, betalingsmåte, dato og innbetalingskonto). 

Navn, adresse, postnummer og sted må behandles for å gjennomføre utsendingen. Behandlingsgrunnlaget vi baserer behandlingen av personopplysninger på, er Personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen om å levere varene til kundene våre.

Fødselsdato og kjønn brukes for å «vaske» meklede adresser mot eksisterende kunder, slik at man ikke sender markedsføring til noen i husstanden til eksisterende kunder. Behandlingsgrunnlaget er for å ivareta våre berettigede interesser etter Personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Betalingshistorikk lagres av regnskapsmessige formål. Behandlingsgrunnlaget er juridiske forpliktelser, se Personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Våre tre faste kundeforsendelser er: Sommerkort, Julekort & Kunstkalender. Våre tre årlige kundeforsendelser sendes på våren og høsten – helt uforpliktende. MERK! Andre bestillinger (utover våre faste kundeforsendeseler) gjort via svarslipp, nettside, e-post, tlf. og/eller brev er betalingspliktige. 

Ingen mottakere er registrert i vårt kunderegister før de betaler. Ved betaling registrerer vi ditt samtykke til å sende, dersom du ikke gir motsatt beskjed.

Ved betaling av vår første forsendelse vil du motta kort og/eller kalender helt uten kjøpe- eller returplikt. Vi markedsfører oss kun på denne måten via Post (DM) og dette er et gratis tilbud uten noen som helst forpliktelse. Du kan når som helst spesifisere hvilke av våre tre forsendelser du ønsker/ikke ønsker eller reservere deg mot våre forsendelser.

Om vi ikke har registrert aktivitet på deg blir du fjernet fra vårt kunderegister etter en femårs periode.

Ingen av dine personopplysninger vil bli brukt til automatiserte avgjørelser etter Personvernforordningen artikkel 22.

Er du NY for MFK eller har du mottatt eksempler på kort eller en Prøve forsendelse fra MFK?
MFK leier tilgjengelige adresser når vi henvender oss til potensielle kunder. Dette er kun adressater som er tilgjengelig i offentlig register og som ikke har reservert seg mot DM i Brønnøysundregistrene. Les mer her for ytterligere informasjon fra adressemeklingstjenesten hos Dun & Bradstreet (tidl. Bisnode). Dette er en helt uforpliktende henvendelse. Det er kun de som svarer på/betaler for forsendelsen som får neste års forsendelser – også helt uten kjøpe- og/eller returplikt og som vi registrerer i samsvar med personvernreglene (om du ikke takker nei).

Kategoriene av personopplysninger vi får tilgang til fra Dun & Bradstreet, er følgende:

 • Fornavn, mellomnavn, etternavn (evt. firmanavn med kontaktperson).
 • Gateadresse/postadresse, postnummer og sted.
 • Fødselsdato & kjønn.

Navn, adresse, postnummer og sted, fødselsdato og kjønn brukes for å «vaske» meklede adresser mot eksisterende kunder, slik at man ikke sender markedsføring til eksisterende kunder eller noen i husstanden til eksisterende kunder. Behandlingsgrunnlaget er for å ivareta våre berettigede interesser etter Personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

All markedsføring skjer i tråd med reglene i markedsføringsloven kapittel 3.

Hvordan mottar MFK informasjon?
Vi mottar opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider fra dem som ønsker å bli registrert som kunde. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, er vi forhindret i å ha kontakt med deg.

Eksempler på informasjon som innhentes er:

 • Telefonnummer og/eller e-postadresse (ved nett-/større bestillinger).
 • Din betaling, unntatt ditt kontonummer (ved kjøp av våre produkter). I noen tilfeller kan vi se hvilket kontonummer en innbetaling kommer fra (på bokføringsbilag fra banken om du betaler inn for et produkt).

Eksempel på skjema:

 • «Kontakt oss» skjema.
 • Ved bestilling/kjøp av produkter på våre nettsider.
 • «Bli kunde» skjema.

Formålet med informasjonen som innhentes er for å kunne:

 • Gi tilgang til våre produkter.
 • Sende relevant informasjon/produkt.
 • Tilby våre produkter eller svare på henvendelser.

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for MFK. MFK er behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres på våre nettsider, samt i vårt kunderegister. For våre leverandører av adresser, trykking av giroer og kunderegister (CRM), gjelder egne databehandleravtaler. Våre databehandlere i forbindelse med dette er:

·       CMS Ltd.

·       Posten Bring

·       Artisti gruppen

·       Conta

·       Dun & Bradstreet

·      Grant Thornton

·       PURR Group

·       Wordpress

·       WooCommerce

·       DNB

·       Vipps

·       Advania m/ Microsoft Office 365

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedr. våre leverandører.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon fra for eksempel utfylt skjema på mfkforlag.no, innbetalinger, e-poster, brev og/eller telefon blir lagret i vårt CRM-system. Ved et aktivt kundeforhold, oppbevares dine data så lenge det er nødvendig for å gi deg den servicen du har krav på.

Du kan til enhver tid be om innsikt, endring, begrensning eller fjerning av dine personopplysninger, i henhold til eksisterende lovverk. Av annen lovgivning (hhv. Bokførings- og hvitvaskingslov) bevares all transaksjonsdata, inkl. kontakt- og firmaopplysninger i fem år.

For å kunne tilby våre tjenester, som f.eks. vår nettbutikk/butikk, trenger vi å hente personlig informasjon om deg. Du kan gi oss denne informasjonen på en rekke forskjellige måter;
· Ved ekstra bestilling enten per tlf., e-post, brev eller bestillingsslipp (svarkupong). NB! Ekstra bestillinger er for øvrig       betalingspliktige.
· Du bestiller noe i nettbutikken og velger faktura/vipps som betalingsmåte.
· Du kontakter oss via vår hjemmeside, per tlf., e-post, post, e.l.

Ved bestillinger på nett/bestillingsslipp, kan du oppgi mer informasjon om deg slik at du får så god service som mulig. Denne informasjonen identifiserer deg som bruker i form av fullt navn, adresse og evt. e-post, mobilnummer eller andre detaljer du har behov for å formidle til oss. All informasjon blir oppbevart sikkert og blir kun benyttet i tilknytning til din bestilling. Som en følge av din ordre, er det mulig at vi trenger å ta kontakt med deg på e-post eller telefon for å besvare deg.

Hvordan slettes opplysningene på våre kunder (altså de som har kjøpt våre produkter)?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på e-post eller via vårt kontaktskjema eller tlf.: 22 50 81 80 (hverdager fra 9-15). Har du i løpet av en femårs periode ikke kjøpt, bestilt eller vært i kontakt med oss, blir du automatisk fjernet fra vårt kunderegister. Din rett til sletting avhenger av at lovverket tillater slik sletting.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men MFK kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden eller produksjonen vår. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av MFK, og det ligger alltid en databehandleravtale til grunn ved samarbeid med tredjepart. Databehandlere utenfor EØS befinner seg utelukkende i «godkjente» tredjeland, se Personvernforordningen artikkel 45.

Vi selger aldri dine personopplysninger videre.

Webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)
Ved å benytte mfkforlag.no aksepterer du at MFK behandler dine personopplysninger og cookies i henhold til vår data- og cookie policy. Vi benytter cookies på våre hjemmesider for å gjøre det mulig å gjennomføre handel og for at handelsopplevelsen skal bli så god som mulig.

Cookies (også kalt informasjonskapsel) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor du beveger deg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for deg og mfkforlag.no. MFK kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For deg kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset. Informasjon gitt over internett er ditt ansvar.

Google Analytics (forkortet GA) er en gratistjeneste fra søkemotorfirmaet Google som generer detaljert statistikk om besøkende til en nettside. Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Databrudd
Vi ser alvorlig på sikkerhetsbrudd og lekkasje. Ved mistanke om databrudd fra Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag interne servere eller hos eksterne partnere iverksettes en rekke grep som skal sikre våre kunder og brukere på best mulig måte. Dette innebærer blant annet å avdekke omfang av en mulig lekkasje/brudd, melde ifra til alle berørte, samt melde ifra til Datatilsynet innen 72 timer. Om du har mistanke ber vi deg om å ta kontakt med oss omgående.

Rettigheter
Som kunde hos MFK Forlag as har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi har om deg, og hvordan de behandles. Du kan også kreve endring, sletting og/eller begrensning av behandlingen av personopplysninger, i henhold til reglene i Personopplysningsloven og Personopplysningsforordningen. For opplysningene samlet inn for å oppfylle en avtale med deg, har du også rett til «dataportabilitet», altså rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Dersom du mener at MFK as ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Mer informasjon om slik klage finner du her.

Kontaktinformasjon MFK Forlag AS:
Munn- og Fotmalende Kunstneres Forlag AS, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka.
Vennligst ta kontakt med oss på e-post: E post adressen vår: post@mfk.duplisite.com eller tlf.: 22 50 81 80 om du skulle ha spørsmål.

Databeskyttelsessjef: Tonje Heier

TOP