MØT VÅR NYE KUNSTNER

/ / Ukategorisert

Henriette Nyhammer Vik ved arbeidsstasjonen sin.Henriette Nyhammer Vik (34 år)  fikk vårt Startstipend i 2022 og ble nå godkjent som stipendiat. Henriette har en medfødt skade i sentralnervesystemet. Hun har vært avhengig av rullestol hele livet siden skaden gjør at hun har nedsatt viljestyrt bevegelse i kroppen. Da hun begynte på skolen, var skriving og tegning en utfordring. En dag prøvde hun å ta blyanten i munnen for å skrive og siden den gang, har hun brukt munnen til å både tegne og skrive. Hun har vært kunstinteressert hele livet, men det var først under Covid isolasjonen at hun begynte med vannmaling. Siden mars 2020 har hun malt nesten hver dag. Maling gir henne stor glede og mestring i hverdagen. Vi gleder oss til å vise hennes flotte motiv så fort de vil være klare for reproduksjon og ser frem til å følge hennes utvikling.